Persoal do centro

Curso 2020-21:

EQUIPO DIRECTIVO

 • Director: José Carlos Couce Rico
 • Coordinadora ESO e CF: Mónica González Eiras
 • Coordinadora de Ed. Infantil e Primaria: Matilde Dosil Vieites
 • Coordinadora de Acción Evanxelizadora: Coral Arufe Salgueiro
 • Coordinadora de Titoría e Orientación: Mónica González Eiras

CONSELLO ESCOLAR

 • Presidente:
  • José Carlos Couce Rico
 • Representantes da Entidade Titular:
  • Manuela García Martínez
  • Mónica Maseda Rodríguez
  • María del Mar Moreno Hermida
 • Representantes de Pais/Nais:
  • Silvia Calo Rodríguez
  • María Pilar Filgueira Calvo
  • Agustín Pía Morandeira
  • María Vilasoa Martínez (Repr. ANPA)
 • Representantes de Mestres/as:
  • Isabel Carreira Rial
  • Fátima Miguéns Castro
  • Javier Rodríguez Collazo
  • Rocío Videla Martínez
 • Representantes de Alumnos/as:
  • Miguel Boo Barreiro
  • Carmen González Ojea
 • Representante de Persoal de Administración e Servizos:
  • María Pais Bouzón

OUTRAS COORDINACIÓNS

 • Coordinadora de Alcor: Teresa Ces Pérez
 • Coordinadora de Plurilingüismo: Belén Parada Pérez
 • Coordinadora de Normalización: Catalina Vilanova Tubío

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

 • Jorge Iglesias Pérez (Coordinador e Orientador)
 • Rosa María Quiroga Marí (Profesora EE/PT/Mediadora)
 • Mercedes Ons Insua (PT/AL)
 • Coral Arufe Salgueiro (Prof. apoio)
 • Iria Rodríguez Iglesias (Prof. apoio)

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

 • Administración: Manuela García Martínez
 • Secretaría: Ana María Xaubet Sevilla
 • Axudante de secretaría/admon: María Pais Bouzón
 • Portería: Nerea Insua Mayo
 • Mantemento: José Manuel Rodeiro Carrillo

CLAUSTRO DE PROFESORES

 • EDUCACIÓN INFANTIL
  • 4ºA :: Alba María Blanco Picos
  • 4ºB :: Fátima Miguéns Castro
  • 5ºA :: Mercedes de la Fuente Caamaño (Coordinadora)
  • 5ºB :: Teresa Ces Pérez
  • 6ºA :: Catalina Vilanova Tubío
  • 6ºB :: Sabrina Muiños Reyes

Outros Profesores/as

  • Matilde Dosil Vieites
  • Verónica Calvo Dopazo
  • Mª José Lago Leis
  • María Pestonit Bello
  • Belén Parada Pérez
 • EDUCACIÓN PRIMARIA
  • 1ºA :: María Pestonit Bello
  • 1ºB :: Juan Manuel de Arriba Vide
  • 2ºA :: Marisa Rodríguez Martínez
  • 2ºB :: Mª del Mar Moreno Hermida
  • 3ºA :: Rocío Videla Martínez
  • 3ºB :: Estíbaliz Campelo Izquierdo
  • 4ºA :: Belén Parada Pérez
  • 4ºB :: Iago Vidal Trillo
  • 5ºA :: Iria Balayo Abeijón
  • 5ºB :: Sergio García Souto
  • 6ºA :: Aurora Brión Graña
  • 6ºB :: Mª del Carmen López Pérez

Outros Profesores/as

  • Coral Arufe Salgueiro
  • Xosé Manuel Barreiro Insua
  • Matilde Dosil Vieites (Coordinadora)
  • Mª Pilar Ferrer Romero
  • Verónica Calvo Dopazo
  • José Manuel González Canabal
  • Dolores Juanatey Heredia
  • Mª Isabel Juanas González
  • Mª José Lago Leis
  • Mª Dolores Pestonit Maceiras
  • Javier Rodríguez Collazo
  • Iria Rodríguez Iglesias
 • EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
  • 1ºA :: Mónica Maseda Rodríguez
  • 1ºB :: Mª Begoña López Fernández
  • 2ºA :: José Manuel González Canabal
  • 2ºB :: Miguel Ángel Díaz Morán
  • 3ºA :: Inés Iglesias Romero
  • 3ºB :: Eva Moreno Herrera
  • 4ºA :: Laertes J. Pérez Vidal
  • 4ºB :: Javier Rodríguez Collazo

Outros Profesores/as:

  • Mª Victoria Ageitos Otero
  • Isabel Carreira Rial
  • José Carlos Couce Rico (Director)
  • Eva García Tubío
  • Mónica González Eiras (Coordinadora)
  • Manuel González García
  • Mª Mercedes Ons Insua
  • Rosa Mª Quiroga Marí
 • CICLOS FORMATIVOS: GRAO MEDIO “XESTIÓN ADMINISTRATIVA” E “ACTIVIDADES COMERCIAIS”, E CICLO SUPERIOR “XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS”
  • 1º Actividades Comerciais :: Ana Castro López
  • 2º Actividades Comerciais :: Miryam Giménez Paradela
  • 1º Xestión de Vendas e Espazos Comerciais :: Miguel Teijeiro Bello
  • 2º Xestión de Vendas e Espazos Comerciais :: Susana Pais Bouzón (Coordinadora)

Outros Profesores/as:

  • Manuela García Martínez
  • José Manuel González Canabal
  • Nuria Hernando Roca
  • Mª Begoña López Fernández