Acción Evanxelizadora

O Equipo de Acción Evanxelizadora asume e promove os valores cristiáns do Evanxeo como estilo de vida. O principal obxectivo é concienciar e contaxiar os valores de Xesús e o carisma da Nai Cándida con alegría e sinxeleza, sempre adaptados ás diferentes realidades dos nosos alumnos.

Para levar a cabo este labor contamos coas seguintes persoas:

  • Coral Arufe Salgueiro (Coordinadora xeral)
  • Mercedes Ons Insua (Representante ESO)
  • Susana Pais Bouzón (Representante CICLOS)
  • Teresa Ces Pérez (Coordinadora de ALCOR e representante de EI)

Itinerarios do Equipo de Acción Evanxelizadora: