Recursos do Departamento de Orientación

>> DOCUMENTOS DE CONSULTA PARA AS FAMILIAS:

 1. Cómo afrontar psicológicamente la cuarentena por Covid-19. (PDF)
 2. Recursos abiertos de auto orientación vocacional. (PDF)
 3. Catálogo de perfís profesionais de futuro – Xunta de Galicia. (PDF)

 

>> ENLACES WEB PARA AS FAMILIAS:

:: Información xeral da Xunta de Galicia sobre educación para familias e alumnado:

http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado

 

:: Información oficial e actualizada sobre todo o relacionado coa Formación Profesional en Galicia:

http://www.edu.xunta.gal/fp/

 

:: Información oficial e actualizada sobre todo o relacionado coa Universidade en Galicia:

https://ciug.gal/gal

 

:: Enlace a unha web de Jesús Jarque, Pedagogo e Orientador nun colexio de Educación Infantil e Primaria de Castilla La Mancha, con folletos de axuda para as familias. Ofrecen orientacións prácticas e realistas sobre temas clave na educación dos fillos/as:

https://jesusjarque.com/folletos-para-las-familias/

 

:: Enlace a unha web do Ministerio de Educación e Formación Profesional, con horarios de clases por televisión, para alumnos/as de 6 a 16 anos:

https://aprendoencasa.educacion.es/aprendemos-en-casa/

 

:: 5 enlaces a unha web de Mónica Diz Besada, Orientadora no IES «A Sardiñeira» de A Coruña, onde se poden descargar cadernos de información académica para alumnado de Bacharelato, 4º, 3º, 2º e 1º de ESO, orientados á toma de decisións vocacionais:

 1. Información importante e actualizada para alumnado de Bacharelato, sobre a Universidade (titulacións, créditos, materias, admisión, ABAU, etc.), sobre a Formación Profesional (ciclos, admisión, vinculacións, saídas, FCT, etc.) e sobre outros estudos alternativos ou posteriores ao Bacharelato (ensinanzas artísticas e deportivas, forzas e corpos de seguridade, pilotos e controladores, profesores de autoescola, etc.). Ademais, nuns enlaces na páxina 4, accédese directamente a todos os graos universitarios de Galicia:

https://drive.google.com/file/d/1X4sJwspXKsil1rUyHqTjKKA0RMy9FPQD/view

 1. Información importante e actualizada para alumnado de 4º de ESO, sobre o Bacharelato (organización, itinerarios de 1º e 2º de Bacharelato, ABAU, etc.), sobre a Universidade (ramas universitarias e titulacións), sobre a Formación Profesional (organización, admisión, saídas, probas de acceso, etc.) e sobre outras ensinanzas (artísticas, deportivas, idiomas, forzas e corpos de seguridade, etc.):

https://drive.google.com/file/d/1JZyTQiYUUZzxEIEbLUSffKv8tlCstLYK/view

 1. Información importante e actualizada para alumnado de 3º de ESO, sobre a organización da ESO, itinerarios de 4º de ESO e estudos posteriores (Universidade, FP e outras ensinanzas):

https://drive.google.com/file/d/1uWPUAz2naQP1A7LHh7YvjXQIBrPR_6u8/view

 1. Información importante e actualizada para alumnado de 2º de ESO, sobre a organización da ESO, estrutura e itinerarios de 3º e 4º de ESO, estudos posteriores (Universidade, FP e outras ensinanzas) e contidos de posibles materias optativas de 3º de ESO:

https://drive.google.com/file/d/1g2G83UdtR4Zu_cKXwvC6N3jK0i1FrH9f/view

 1. Información importante e actualizada para alumnado de 1º de ESO, sobre a organización da ESO, estrutura e itinerarios de 2º, 3º e 4º de ESO, estudos posteriores (Universidade, FP e outras ensinanzas) e contidos de posibles materias optativas de 2º de ESO:

https://drive.google.com/file/d/1CQNxYZ37yndLwQkghZi9O2MTNgwL4SqM/view

 

:: Selección de artigos e recursos dunha plataforma de apoio á infancia, con pautas para abordar a situación actual que vivimos con nenos e adolescentes:

http://plataformadeinfancia.org/coronavirus-e-infancia-seleccion-de-articulos-y-recursos-para-abordar-la-situacion-con-ninos-ninas-y-adolescentes-codvid19/

 

:: 4 enlaces da páxina EDUCAWEB, nos que podes atopar un «Test de Intereses Profesionales» para facer online, interesante para alumnado de 4º de ESO, información sobre a relación entre estudos e profesións e enlaces directos para facer consultas sobre calquera Grao Universitario:

 1. No principio da web, aparece un cadro no que podes poñer, por exemplo, «Carreras Universitarias / A Coruña», e aparecen todos os Graos Universitarios que se dan nesa cidade, e o máis importante, un enlace para que fagas unha consulta directa á facultade na que se imparte ese Grao, sobre a matrícula, admisión, custos, etc.:

https://www.educaweb.com/

 1. Test de intereses profesionais: Podes facer un test online (15-20 minutos para facelo). Ademais de dar un resultado cos teus intereses, podes descargar un informe bastante completo e logo acceder directamente aos estudos máis afíns:

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

 1. Dicionario de profesións: Moitas veces sabemos o tipo de estudos que queremos facer, pero non sabemos relacionalos coas profesións que temos na nosa sociedade, ou viceversa. Neste enlace tes un dicionario de profesións relacionado cos estudos que terás que facer para chegar a elas:

https://www.educaweb.com/profesiones/

 1. Dicionario de estudos: Relación de Ciclos Formativos, Graos, Masters e outros estudos, ordenados alfabéticamente:

https://www.educaweb.com/estudios/