Persoal do centro

Curso 2017-18:

 • Persoal de administración e servizos
   • Administración: Manuela García Martínez

   • Secretaría: Ana María Xaubet Sevilla

   • Axudante de secretaría/admon: María Pais Bouzón

   • Portería: Sabrina Muiños Reyes

   • Mantemento: José Manuel Rodeiro Carrillo

 • Equipo Directivo
   • Director Titular: José Carlos Couce Rico

   • Xefa de Estudos: Mónica González Eiras

   • Coordinadora de Ed. Infantil: María Isabel Pardavila Domínguez

   • Coordinadora de Ed. Primaria: Rocío Videla Martínez

   • Coordinadora de C. F.: Susana Pais Bouzón

   • Coordinadora de A. E.: Coral Arufe Salgueiro

 • Consello da Comunidade Educativa
  • Presidente:
   • José Carlos Couce Rico

  • Representantes da Entidade Titular:

   • María del Mar Moreno Hermida
   • María Isabel Pardavila Domínguez
   • Manuela García Martínez

  • Representantes de Pais/Nais:

   • Mónica López Piñeiro
   • Mª del Pilar Freire Nieto
   • Manuela Queiro Mato
   • Agustín Pía Morandeira

  • Representantes de Mestres/as:

   • Isabel Carreira Rial
   • Mercedes de la Fuente Caamaño
   • Javier Rodríguez Collazo
   • María Luisa Rodríguez Martínez

  • Representantes de Alumnos/as:

   • Hugo Herbón Yáñez
   • Andrea Suárez Pérez

  • Representante de Persoal de Administración e Servizos:

   • María Pais Bouzón
 • Claustro de Profesores/as
  • EDUCACIÓN INFANTIL
    • 4ºA :: Fátima Miguéns Castro
    • 4ºB :: Teresa Ces Pérez
    • 5ºA :: Marta Rodríguez Lage
    • 5ºB :: Catalina Vilanova Tubío
    • 6ºA :: Mercedes de la Fuente Caamaño
    • 6ºB :: Mª Isabel Pardavila Domínguez (Coordinadora)

   Outros Profesores/as

    • Roberto Gómez Fernández
    • Mª José Lago Leis
    • Martina Velo Rodríguez

   EDUCACIÓN PRIMARIA

    • 1ºA :: Rocío Videla Martínez (Coordinadora)
    • 1ºB :: Matilde Dosil Vieites
    • 2ºA :: Mª Pilar Ferrer Romero
    • 2ºB :: Estibaliz Campelo Izquierdo
    • 3ºA :: Mª del Carmen López Pérez
    • 3ºB :: Mª Luisa Rodríguez Martínez
    • 4ºA :: María Pestonit Bello
    • 4ºB :: Mª del Mar Moreno Hermida
    • 5ºA :: Mª Dolores Pestonit Maceiras
    • 5ºB :: Xosé Manuel Barreiro Insua
    • 6ºA :: Belén Parada Pérez
    • 6ºB :: Iria Balayo Abeijón

   Outros Profesores/as

    • José María Alonso Martínez
    • Coral Arufe Salgueiro
    • Juan Manuel de Arriba Vide
    • Roberto Gómez Fernández
    • José Manuel González Canabal
    • Mª Isabel Juanas González
    • Mª José Lago Leis
    • Mª del Carmen López Castro
    • Mónica Maseda Rodríguez
    • Javier Rodríguez Collazo
    • Mª del Carmen Tomé García
    • Martina Velo Rodríguez

   EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

    • 1ºA :: Eva Moreno Herrera
    • 1ºB :: Mª Begoña López Fernández
    • 2ºA :: Mónica Maseda Rodríguez
    • 2ºB :: Isabel Carreira Rial
    • 3ºA :: Mª Mercedes Ons Insua
    • 3ºB :: Laertes J. Pérez Vidal
    • 4ºA :: José Manuel González Canabal
    • 4ºB :: Miguel Ángel Díaz Morán

   Outros Profesores/as:

    • Mª Victoria Ageitos Otero
    • José Carlos Couce Rico (Director)
    • Eva García Tubío
    • Mónica González Eiras (Xefa de Estudos)
    • Manuel González García
    • Inés Iglesias Romero
    • Rosa Mª Quiroga Marí
    • Javier Rodríguez Collazo
    • Xosé Antón Vázquez Prado

   CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIO

    • 1º Xestión Administrativa :: Ana Castro López
    • 2º Xestión Administrativa :: Miguel Teijeiro Bello
    • 1º e 2º Actividades Comerciais :: Susana Pais Bouzón (Coordinadora)

   Outros Profesores/as:

    • Alberto Cacheda Cajaraville
    • Manuela García Martínez
    • José Manuel González Canabal
    • Mª Begoña López Fernández
    • Juan Vázquez Guzmán

   EQUIPO DE ORIENTACIÓN

    • Jorge Iglesias Pérez (Coordinador e Orientador)
    • Coral Arufe Salgueiro (Prof. apoio)
    • Mercedes Ons Insua (PT, AL)
    • Rosa María Quiroga Marí (PT e mediadora)

   EQUIPO DE ACCIÓN EVANXELIZADORA

    • Coral Arufe Salgueiro (Coordinadora)
    • Matilde Dosil Vieites
    • Mercedes Ons Insua
    • Susana Pais Bouzón