Persoal do centro

Órganos de goberno e xestión do Colexio para o curso 2016-17:

 • Órganos unipersoais
  • Representante da Congregación (REC): Raquel Amigot Goyena

  • Directora Xeral e Pedagóxica: Mónica Maseda Rodríguez

  • Xefe de Estudos: José Carlos Couce Rico

  • Coordinadora de Ed. Infantil: Fátima Miguéns Castro

  • Coordinadora de Ed. Primaria: Rocío Videla Martínez

  • Coordinadora de C. F.: Susana Pais Bouzón

  • Coordinadora de A. E.: Coral Arufe Salgueiro

  • Coordinadora de Calidade: Isabel Carreira Rial

  • Administración: Manuela García Martínez

  • Secretaría: Ana María Xaubet Sevilla

  • Portería: Mercedes Vilas Aballe e María Pais Bouzón

  • Encargado de mantemento: José Manuel Rodeiro Carrillo

 • Equipo Directivo
  • Directora: Mónica Maseda Rodríguez

  • Xefe de Estudos: José Carlos Couce Rico

  • Coordinadora de Ed. Infantil: Fátima Miguéns Castro

  • Coordinadora de Ed. Primaria: Rocío Videla Martínez

  • Coordinadora de C. F.: Susana Pais Bouzón

  • Coordinadora de A. E.: Coral Arufe Salgueiro

 • Consello da Comunidade Educativa
  • Directora:
   • Mónica Maseda Rodríguez

  • Representantes da Entidade Titular:

   • Matilde Ballesteros Parente
   • María Isabel Pardavila Domínguez
   • Mercedes Vilas Aballe

  • Representantes de Pais/Nais:

   • Mónica López Piñeiro
   • Mª del Pilar Freire Nieto
   • Manuela Queiro Mato
   • Mª Salomé Rial Castaño

  • Representantes de Mestres/as:

   • Mercedes de la Fuente Caamaño
   • Mª Luisa Rodríguez Martínez
   • Roberto Gómez Fernández
   • Eva Moreno Herrera

  • Representantes de Alumnos/as:

   • Pendente renovación

  • Representante de Persoal de Administración e Servizos:

   • Manuela García Martínez
 • Claustro de Profesores/as
  • EDUCACIÓN INFANTIL
   • 4ºA :: Catalina Vilanova Tubío
   • 4ºB :: Mercedes de la Fuente Caamaño
   • 5ºA :: Marta Luisa Bravo Pérez
   • 5ºB :: Matilde Dosil Vieites
   • 6ºA :: Fátima Miguéns Castro (Coordinadora)
   • 6ºB :: Mª Isabel Pardavila Domínguez

   Outros Profesores/as

   • Coral Arufe Salgueiro
   • Roberto Gómez Fernández
   • Mª José Lago Leis

   EDUCACIÓN PRIMARIA

   • 1ºA :: María Pestonit Bello
   • 1ºB :: Juan Manuel de Arriba Vide
   • 2ºA :: Mª Pilar Ferrer Romero
   • 2ºB :: Mª del Carmen Tomé García
   • 3ºA :: Mª del Mar Moreno Hermida (Coord. 1º, 2º e 3º)
   • 3ºB :: Mª Luisa Rodríguez Martínez
   • 4ºA :: Rocío Videla Martínez (Coord. 4º, 5º e 6º)
   • 4ºB :: Mª Isabel Juanas González
   • 5ºA :: Mª del Carmen López Pérez
   • 5ºB :: Mª Dolores Pestonit Maceiras
   • 6ºA :: Iria Balayo Abeijón
   • 6ºB :: Mª Belén Parada Pérez

   Outros Profesores/as

   • José María Alonso Martínez
   • Coral Arufe Salgueiro
   • Xosé Manuel Barreiro Insua
   • Estibaliz Campelo Izquierdo
   • Roberto Gómez Fernández
   • Mª José Lago Leis
   • Mª del Carmen López Castro
   • Javier Rodríguez Collazo
   • Martina Velo Rodríguez

   EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

   • 1ºA :: Mónica González Eiras
   • 1ºB :: Mª Begoña López Fernández
   • 2ºA :: Mª Mercedes Ons Insua
   • 2ºB :: Isabel Carreira Rial
   • 3ºA :: Eva Moreno Herrera
   • 3ºB :: Jorge Iglesias Pérez
   • 4ºA :: Laertes J. Pérez Vidal
   • 4ºB :: Miguel Ángel Díaz Morán

   Outros Profesores/as:

   • Mª Victoria Ageitos Otero
   • José Carlos Couce Rico (Xefe de Estudos)
   • Eva García Tubío
   • José Manuel González Canabal
   • Manuel González García
   • Inés Iglesias Romero
   • Mónica Maseda Rodríguez (Directora)
   • Rosa Mª Quiroga Marí
   • Javier Rodríguez Collazo
   • Xosé Antón Vázquez Prado

   CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO: XESTIÓN ADMINISTRATIVA E COMERCIO

   • Ana Castro López
   • Cristina Domínguez González
   • Manuela García Martínez
   • José Manuel González Canabal (Titor 1º Xestión Administrativa)
   • Mª Begoña López Fernández
   • Mónica Maseda Rodríguez
   • Susana Pais Bouzón (Titora Act. Comerciais e Coordinadora CF)
   • Andrea Rey Souto
   • Miguel Teijeiro Bello (Titor 2º Xestión Administrativa)

    

   EQUIPO DE ORIENTACIÓN

   • Jorge Iglesias Pérez (Coordinador e Orientador)
   • Coral Arufe Salgueiro (Prof. apoio)
   • Estíbaliz Campelo Izquierdo (Prof. apoio)
   • Mercedes Ons Insua (PT, AL)
   • Rosa María Quiroga Marí (PT e mediadora)
   • Coordinadores de etapa

   EQUIPO DE ACCIÓN EVANXELIZADORA

   • Coral Arufe Salgueiro (Coordinadora)
   • Matilde Dosil Vieites
   • Mercedes Ons Insua
   • Susana Pais Bouzón